Pontifex Dossier

De dossiermodule maakt het bijvoorbeeld mogelijk afspraken met studenten te plannen en gespreksverslagen vast te leggen. Met behulp van deze module kan de student worden gevolgd en een dossier worden samengesteld bestaande uit meerdere assessments. Naast studentdossiers zijn ook allerlei andere types dossiers mogelijk, bijvoorbeeld relatiedossiers, personeelsdossiers, inschrijf- en aanmelddossiers, etc.

Dossierobjecten
Een dossier is een geordende verzameling van informatie over een zaak of een persoon. Standaard bevat ieder dossier de volgende informatie:

  • zaak- of persoonsgegevens waarop het dossier betrekking heeft (bijvoorbeeld adresgegevens);
  • documenten (ieder dossier kan een onbeperkt aantal documenten bevatten);
  • notities (per dossier kunnen notities in html format worden gemaakt en opgeslagen);
  • een verwijzing naar de PontifexSurvey formulieren die betrekking hebben op de zaak of persoon.

Dossierkenmerken
Per dossiertype kunnen extra kenmerken worden ingericht. Tenslotte stelt ieder dossiertype zijn specifieke eisen aan het type informatie dat moet worden bijgehouden. Het is mogelijk om de kenmerken via een Excel import bij de dossiers in te laden.

Dossierstatus
Per dossier wordt er een status bijgehouden. De mogelijke statussen kunnen worden geconfigureerd per dossiertype en per organisatieeenheid.

Authorisatie en privacy
Het is mogelijk om de dossiers te groeperen, bijvoorbeeld op basis van tutorgroepen, en toegang te verlenen tot de dossiers op basis van lidmaatschap van zo’n groep. Tutoren of mentoren kunnen aan één of meer groepen worden gekoppeld voor inzage in de dossiers.

Privacygevoelige informatie in notities en documenten kan volledig worden afgeschermd voor inzage door anderen door het gebruik van zogenaamde passkeys.

Koppeling met andere systemen
Het is mogelijk tabbladen toe te voegen voor het weergeven van informatie uit externe systemen. Er is al een koppeling gerealiseerd met bijvoorbeeld Campus Solutions voor het weergeven van de cijferlijst, vakaanmeldingen en inschrijfgegevens bij ieder studentdossier. Op aanvraag kunnen andere systemen worden toegevoegd, afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Meer informatie
Voor meer informatie of voor presentaties kunt u contact opnemen met ons kantoor in Amsterdam, tel. +31-20-4634642, of per email naar sales@ellipsis.nl.

De dossiermodule maakt het bijvoorbeeld mogelijk afspraken met studenten te plannen en gespreksverslagen vast te leggen. Met behulp van deze module kan de student worden gevolgd en een dossier worden samengesteld bestaande uit meerdere assessments. Naast studentdossiers zijn ook allerlei andere types dossiers mogelijk, bijvoorbeeld relatiedossiers, personeelsdossiers, inschrijf- en aanmelddossiers, etc.

Dossierobjecten
Een dossier is een geordende verzameling van informatie over een zaak of een persoon. Standaard bevat ieder dossier de volgende informatie:

Dossierkenmerken
Per dossiertype kunnen extra kenmerken worden ingericht. Tenslotte stelt ieder dossiertype zijn specifieke eisen aan het type informatie dat moet worden bijgehouden. Het is mogelijk om de kenmerken via een Excel import bij de dossiers in te laden.

Dossierstatus
Per dossier wordt er een status bijgehouden. De mogelijke statussen kunnen worden geconfigureerd per dossiertype en per organisatieeenheid.

Authorisatie en privacy
Het is mogelijk om de dossiers te groeperen, bijvoorbeeld op basis van tutorgroepen, en toegang te verlenen tot de dossiers op basis van lidmaatschap van zo’n groep. Tutoren of mentoren kunnen aan één of meer groepen worden gekoppeld voor inzage in de dossiers.

Privacygevoelige informatie in notities en documenten kan volledig worden afgeschermd voor inzage door anderen door het gebruik van zogenaamde passkeys.

Koppeling met andere systemen
Het is mogelijk tabbladen toe te voegen voor het weergeven van informatie uit externe systemen. Er is al een koppeling gerealiseerd met bijvoorbeeld Campus Solutions voor het weergeven van de cijferlijst, vakaanmeldingen en inschrijfgegevens bij ieder studentdossier. Op aanvraag kunnen andere systemen worden toegevoegd, afhankelijk van de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Meer informatie
Voor meer informatie of voor presentaties kunt u contact opnemen met ons kantoor in Amsterdam, tel. +31-20-4634642, of per email naar sales@ellipsis.nl.