Pontifex modules

Inschrijfformulieren verwerken en afhandelen en andere administratief ondersteunende processen kunnen beter en sneller.

Met PontifexSurvey kunnen medewerkers de toestroom van webformulieren een stuk efficiënter afhandelen. Dit betekent tijdwinst en minder kosten. Een stappenplan maakt duidelijk welke taken opgepakt moeten worden en wat de stand van zaken is in de hele procedure. Handig voor zowel de aanvrager (bijvoorbeeld een student), hogeschool of ander instituut als het gaat om het invullen, verwerken en versturen van webformulieren. Kortom, PontifexSurvey is een onmisbare tool voor uw organisatie. Samen komen we tot de beste oplossingen.

Pontifex Assessment

Pontifex Assessment

De assessmentmodule maakt het mogelijk via het internet vragenlijsten of assessments aan te bieden, (bulk) mailingen te versturen, gebruik te maken van de geïntegreerde afsprakenplanner en rapportages te draaien.

Pontifex Workflow

Pontifex Workflow

Met behulp van de workflowmodule kunnen werkzaamheden waar meerdere personen bij betrokken zijn worden toegewezen en gevolgd. De module stuurt deze werkzaamheden aan vanuit het concept van Zaakgericht werken. Werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit een in te richten procesbeschrijving waarbij de betrokkenen binnen een eigen takenlijst het proces kunnen afhandelen.

Pontifex Dossier

Pontifex Dossier

De dossiermodule maakt het bijvoorbeeld mogelijk afspraken met studenten te plannen en gespreksverslagen vast te leggen. Met behulp van deze module kan de student worden gevolgd en een dossier worden samengesteld bestaande uit meerdere assessments. Naast studentdossiers zijn ook allerlei andere types dossiers mogelijk, bijvoorbeeld relatiedossiers, personeelsdossiers, inschrijf- en aanmelddossiers, etc.